Artikler

DCA – Nationalt Center for fødevarer og Jordbrug: 

“Højtuddannede mænd er mest positive over for at spise insekter”

Grøn forskel:

Mød Danmarks ukronede insekt-dronninger

Videnskab.dk

http://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-det-for-miljoeet-at-spise-insekter

Foodculture:

http://www.foodculture.dk/tema/produktion/2017/innovation/insekter-tang-og-kunstigt-koed-paa-fremtidens-middagsbord?utm_source=globase&utm_medium=email&utm_campaign=Foodculture20170709&gbi=390956d8-d5333fe0-735352f7

Ingredients:

http://www.ingredientsnetwork.com/study-eating-insects-instead-of-beef-can-help-news046124.html

The Guardian:

The worm has turned: how British insect farms could spawn a food revolution

How insects could feed the world

IDA Universe:

Insekter: (Måske) Fremtidens fødevare

Foodculture:

Insektvelfærd splitter forskere

FAO:

“The future of food and agriculture – trends and challenges”

For det hurtige, men grundige overblik anbefales Momentum med temanummer om insekter:

M042014pdf

momentum

Vil du vide noget om fødevaresikkerhed og lovgivning i forhold til  insekter, så læs Fødevarestyrelsens rapport og EFSA’s rapport om risici forbundet med insekter som foder og føde:

Fødevarestyrelsens rapport

EFSA rapporten

EFSA rapporten er en lang og lidt tung sag, så her er hovedtrækkene:

In summary, the opinion concluded that:

• the main risk are the food substrates and the handling and storage of farmed insects rather than the insects species themselves;

• mammalian prions cannot replicate in insects, and therefore insects are not considered to be possible biological vectors and amplifiers of prions unless ruminant or human substrates are used as feed;

• when currently allowed feed materials in the EU are used to feed insects, the possible occurrence of bacterial and viral hazards are equal or lower to other sources of protein of animal origin and should not pose any additional risk;

• chemical accumulation is the main unknown; heavy metals have been shown to accumulate in some species of insects but we have too little published data to draw further conclusions; and

• the use of other substrates currently not allowed in EU to feed insects, such as post-consumer food wastes and organic side stream manure, must be specifically evaluated.

Følgende er videnskabelige artikler om Entomophagy:

Følg med i de seneste videnskabelige publikationer om insekter her:

Journal of insects as food and feed

Denne rapport er oplagt, hvis du skriver opgave om insekter:  DCArapport109

Regulating edible insects: the challenge of addressing food security, nature conservation, and the erosion of traditional… Afton Halloran et al : Halloranetal2015-regulatingedibleinsects

Determinants of consumers’ acceptance of insects as food and feed: A cross-cultural study:     Dissertacao_AneNeves

Feed Conversion, Survival and Development, and Composition of Four Insect Species on Diets Composed of Food By-Products – Oonincx et al (2015) feed conversion, survival (1)

Growth performance and feed conversion efficiency of three edible mealworm species (Coleoptera: Tenebrionidae) on diets composed of organic by-products –Van Broekhoven et al (2015) Growth performance

Environmental Impact of the Production of Mealworms as a Protein Source for Humans – A Life Cycle Assessment – Oonincx & De Boer (2012) Environmental Impact of the Production of Mealworms as a protein source for humans a life cycle assessment

Insects as food and feed – Nutrient composition and environmental impact2015 Oonincx (PhD thesis) Insects as food and feed Nutrient composition and environmental impact

Insects as food: Exploring cultural exposure and individual experience as determinants of acceptance: Insects as food

Profiling consumers who are willing to accept insects as a meat substitute: Profiling consumers who are willing

Potential and challenges of insects as an innovative source for food and feed production:  Potential and challenges of insects as an innovative source for food and

Microbiological aspects of processing and storage of edible insects:  Microbiological aspects of processing and storage of edible insects

Potential of insects as food and feed in assuring food security: van Huis (2013) Potential of insects as food and feed

Edible forest insect, Humans bite back, Food and Agriculture Organization of the United Nations: edible-forest-inescts

“Edible insects – Future prospects for food and feed security”, FAO: fao-entomophagy-report

Artikel skrevet med udgangspunkt i FAO’s rapport, hvis du vil have det hurtige overblik:  Artikel i Nature

Edible insects acceptance by Belgian consumers, Rudy Caparros Megido: Megido_et_al-2014-Journal_of_Sensory_Studies

Exploring Consumer Acceptance of Entomophagy: A Survey and Experiment in Australia and the Netherlands: exploring

Summary report fra Den internationale entomophagy konference i 2014: summary_report_incl_concl_recomm_part_list_jun2014 (1)

 Bøger

Nedenstående bøger kan varmt anbefales: