Insekter og dyrevelfærd

 

larver buffet

 

Voksmøllarver på buffeten til konferencen til fejring af Dyreværnslovens 100 års jubilæum

Dyreetisk Råd fejrede i går 100 års jubilæum for Dyreværnsloven med en konference på Københavns Universitet. Jeg var så heldig at være inviteret med, så jeg kunne blande mig i debatten om insektopdræt og dyrevelfærd.

For nylig stødte jeg på denne artikel https://www.information.dk/debat/2016/05/kan-insekter-vaere-bevidste, som fik mig til at stoppe op og tænke efter.

Jeg er gået ind i “The bug movement” fordi jeg ikke kunne holde den manglende dyrevelfærd ud i det konventionelle landbrug. Kunne vi være i gang med at forbryde os mod insekter, på samme måde som mod fjerkræ, grise og køer?

Svaret er nej. Det vigtigste, som jeg ser det, er at de dyr vi holder som husdyr får lov at leve i overensstemmelse med deres natur, er fri for smerte og får en værdig død uden smerte. Det falder i øvrigt meget fint i tråd med Dyreværnslovens paragraf 1 & 2:

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

§2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overenstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

I tilfældet med insekter er det deres naturlige adfærd at klumpe tæt sammen. De gør det, fordi de er vekselvarme dyr, og det er deres måde at generere varme på. De har heller ikke samme behov for motion og plads, som andre af vores husdyr, der mistrives ved at blive puttet mange individer sammen på lidt plads, hvor de ikke har ordentlig mulighed for at røre sig.

Hvad angår den værdige og smertefri død, så er den måde man afliver insekter på meget skånsom. Man fryser dem ganske enkelt, i det de går i dvale, når det bliver koldt. Det gør de også i naturen. Når de har været på frost i et vist tidsrum, dør de. Jeg tvivler derfor stærkt på, at de ved opdræt og aflivning kommer til at føle smerte eller ubehag, da selve farmingen (som foregår i kasser med æggebakker- så de har mulighed for at gemme sig lidt og generelt får et større areal at bevæge sig på.) egentlig efterligner de forhold, de normalt ville leve under i naturen.

Jeg fortsætter derfor med at spise farmede insekter med god samvittighed.

IMAG0668